Papyrum studio Vam može ponuditi izradu kompletnog projekta, dakle grafički dizajn, pripremu za tisak te tisak u malim i velikim nakladama. Za naše projekte koristimo našu kolekciju fotografija i ilustracija. Naravno da po želji naših kljenata možemo pružiti uslugu fotografiranja. Naši klijenti mogu dobiti svoj finalni projekt, npr. brošuru, u pdf formatu ili u nekom drugom grafičkom formatu. Uvijek smo otvoreni za sugestije sa strane naših klijenata. Većina naših klijenata naručuje dizajn plakata, brošura, vizitki, letaka, kalendara, menija za restorane, dizajn logotipa te dizajn vizualnog indetiteta.