Naš studio Vam može ponuditi izradu kompletnog projekta, dakle grafički dizajn, pripremu za tisak te tisak u malim i velikim nakladama. Za naše projekte koristimo našu kolekciju fotografija i ilustracija. Naravno da koristimo i stock fotografije i ilustracije, a po želji naših klijenata možemo osigurati uslugu foto i video snimanja.  Naši klijenti mogu dobiti svoj finalni projekt, npr. brošuru, u pdf formatu ili u nekom drugom grafičkom formatu. Tokom izrade projekta, klijenti mogu u svakom trenutku imati uvid u izgled brošure. Uvijek smo otvoreni za sugestije sa strane naših klijenata. Većina naših klijenata naručuje dizajn plakata, brošura, vizitki, letaka, kalendara, menija za restorane, dizajn logotipa te dizajn vizualnog indetiteta.  


Copyright © 2014. All Rights Reserved.